Skip to main content
30. april 2024

1,9 millioner kroner til istandsættelse af kirker på Fyn og Ærø

Tre kirker på Fyn og Ærø får tildelt et millionbeløb fra kirkeministeriets kirkeistandsættelsesordning. Puljen giver mulighed for at få tilskud til at vedligeholde og istandsætte særligt bevaringsværdige kirker.

Af: By-, Land og Kirkeministeriet | Foto: Unsplash
Pressemeddelelse

På Fyn er der tale om følgende kirker og beløb:

  • Kværndrup kirke: 1.193.325 kr.
  • Ulbølle kirke: 271.250 kr.
  • Marstal kirke: 411.166 kr. (Ærø)

I alt: 1.875.741 kr.

Kirkeminister Morten Dahlin siger:

Det er glædeligt, at tre kirker på Fyn og Ærø kan få glæde af ordningen. Danmarks gamle kirker er en vigtig del af landets kulturarv. Vi møder dem, når vi bevæger os rundt i det danske land, og de er vigtige fortsat at vedligeholde og istandsætte, så vi passer på og bevarer vores fælles historie til glæde og gavn for os alle og for kommende generationer.”

16 kirker får i år tilskud fra kirkeistandsættelsesordningen. Kværndrup kirke på Fyn er den kirke ud af de tre kirker på Fyn og Ærø, som i år modtager flest penge med et tilskud på 1,1 mio. kr. De øvrige 13 modtagere er placeret over det meste af landet; en kirke på Lolland, syv kirker i Sydjylland og fem kirker i Midt- og Vestjylland.

Nationalmuseet har vurderet de 16 kirkeistandsættelsesprojekter er støtteværdige pga. deres nationale eller lokale kulturhistoriske værdi.

Kirkeistandsættelsesordningens maksimale støttebeløb til enkeltansøgninger i 2024 er 3,5 mio. kr. og aldrig over 35 pct. af istandsættelsens samlede udgift.

I år er der ikke indkommet ansøgninger nok til, at hele puljen kan udmøntes. Derfor opretter ministeriet en anden runde med ansøgningsfrist 1. august 2024, så endnu flere kirker kan få gavn af ordningen.