Skip to main content
27. marts 2024

Breaking: UNESCO udnævner Geopark Det Sydfynske Øhav til UNESCO verdensarv

UNESCO’s bestyrelse har på et 14 dage langt møde i Paris tildelt Sydfyn UNESCO-certifikatet og officielt udnævnt det til UNESCO Global Geopark Sydfyn. Meddelelsen kom sekretariatet i hænde her til eftermiddag.

Af: Helle Fog | Foto: Mikkel Jezequel, Geopark Det Sydfynske Øhav

Efter års dedikeret arbejde og utallige forberedelser er det endelig sket: UNESCO-titlen er i hus. Med udnævnelsen er Sydfyn blevet en del af en fornem klub af bevaringsværdige natur- og kulturområder i verden.

5 års arbejde bærer frugt

Efter fem års ihærdigt arbejde er det endelig lykkedes for de 4 kommuner i Geopark samarbejdet at sikre Sydfyns plads som en del af UNESCO’s verdensarv. Svendborg, Ærø, Fåborg-Midtfyn og Langeland er fælles om den sydfynske arv af geologisk og kulturel mangfoldighed. Udpegningen er et resultat af et omfattende arbejde med at dokumentere og beskytte områdets enestående natur- og kulturarv. Et arbejde sekretariatet i Svendborg og bestyrelsen har stået i spidsen for.

I sekretariatet, er der derfor også stor jubel og lettelse over, at udnævnelsen nu endelig er på plads. Denne milepæl markerer ikke kun en anerkendelse af områdets geologiske og kulturelle værdier, men også et skridt fremad for bæredygtig turisme og lokal udvikling.

Også kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) glæder sig:

Jeg jubler – det er fantastisk for Sydfyn. Jeg vil gerne udtrykke min respekt for det store arbejde, som Geopark Det Sydfynske Øhav sammen med kommunerne har gjort for at blive anerkendt af UNESCO.

Fokus på indsatsområder og aktiviteter

Geoparken har identificeret seks nøgleområder, der også fremadrettet vil danne baggrund for arbejdet: geologi og natur, undervisning, aktivt udeliv, natur- og geoturisme, kunst og kulturhistorie samt forskning.

Disse indsatsområder er designet til at fremme forståelsen for og bevarelsen af områdets unikke geologiske og kulturelle arv. Gennem partnerskaber med lokale virksomheder, frivillige og forskere skaber geoparken en platform for bæredygtig udvikling og turisme, der respekterer og værner om det geologiske, økologiske og kulturelle landskab. Geopark området bliver fra i dag et endnu større vækstcenter for bæredygtig udvikling.

Spænding omkring global betydning

I alt 18 områder rundt om i verden blev nomineret samtidigt til titlen UNESCO Global Geopark i 2023, og Sydfyn er nu sammen med de andre 17 områder en del af en eksklusiv gruppe på 213 områder, der har ret til certifikatet.

Denne anerkendelse vil ikke kun øge opmærksomheden omkring Sydfyns unikke natur og kultur, men det forventes, at det fremtidigt også vil styrke områdets økonomi og sociale sammenhængskraft. Med det globale fokus, som UNESCO-udpegningen medfører, kan Sydfyn forvente at tiltrække besøgende og vække interesse internationalt, der vil gavne både lokalsamfundet og regionen som helhed.