Skip to main content
25. august 2023

En helt særlig cykeltur venter: Arbejdet er skudt i gang ved Hvidkilde

Snart er det slut med at dele Fåborgvej med biler og lastbiler. I sommeren 2024 kan de første cyklister få sig en sikker cykeltur hele vejen fra Ollerup til Svendborg.

Af: Isabella Ravn | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA VEJDIREKTORATET

Snart er det slut med at dele Fåborgvej med biler og lastbiler. I sommeren 2024 kan de første cyklister få sig en sikker cykeltur hele vejen fra Ollerup til Svendborg.

Der er blevet talt meget om den nye naturskønne cykelsti ved Hvidkilde Gods i Svendborg på Sydfyn. Efter flere års planlægning kan fynboerne nu se de første tegn på den kommende cykelsti, der skal forbedre sikkerheden for cyklister i området.

Vejdirektoratets entreprenør er netop begyndt på arbejdet med at fjerne det øverste jordlag på en del af strækningen, hvor den nye cykelsti skal ligge.

”Vi har glædet os rigtig meget til, at entreprenøren kunne gå i gang med maskinerne derude. Det er et projekt, vi har planlagt i lang tid, så det er skønt, at vi nu kan se projektet begynde at forme sig derude,” siger projektleder Peter Lund Hansen fra Vejdirektoratet.

Før sommerferien indgik Vejdirektoratet kontrakt med Munck Havne & Anlæg, der skal stå for at anlægge den nye cykelsti.

Cykelstien bliver 2,5 kilometer lang og ført ud på en 200 meter lang stibro langs med Mølledæmningen i Hvidkilde Sø.

Vi gør plads til cykelstien

Entreprenøren har startet arbejdet op i den vestlige ende af strækningen tættest på Ollerup og bevæger sig ned mod søen i østgående retning.

I begyndelsen af september tager entreprenøren fat på den næste opgave med at rydde buske og anden beplantning.

Fakta om cykelstiprojektet

Projektet ved Hvidkilde er en del af ”Infrastrukturplan 2035”, hvor der er afsat i alt 200 millioner kroner til cykelstier langs statsvejnettet. Ud af det beløb går de 63 millioner kroner til cykelstien ved Hvidkilde Gods.

Der er i dag cykelsti hele vejen fra Ulbølle til Svendborg på nær strækningen forbi Hvidkilde.

Der er en række fredede områder, fortidsminder, bilag 4-arter, beskyttede §3-naturtyper og vandløb på strækningen, og derfor er cykelstien langs statsvejen projekteret under hensyntagen til disse.

Følg projektet for cykelsti ved Hvidkilde Gods