Skip to main content
6. marts 2024

Geopark Det Sydfynske Øhav forbereder UNESCO udnævnelse

Med Geopark dage i Kristi himmelfartsweekenden, 9.-12. maj, planlægger Geopark Det Sydfynske Øhav at fejre udnævnelsen til UNESCO Global Geopark. Titlen er endnu ikke helt i hus, men Geopark Det Sydfynske Øhav satser på, at udpegningen allerede kan være en realitet i slutningen af marts.

Af: Helle Fog | Foto: LokalNyt Svendborg

Som et nyt tiltag inviterer Geopark Det Sydfynske Øhav hele Svendborg og Sydfyn til Geopark dage i maj. Det var allerede stort, at Geopark Det Sydfynske Øhav blev nomineret til UNESCO Global Geopark tilbage i september sidste år. Når først udnævnelsen er helt i hus, er der på Sydfyn for alvor noget at fejre.

Sekretariatet i Svendborg, med sekretariatsleder Rasmus Elmquist Casper i spidsen, fortæller, at de er meget optimistiske, når det drejer sig om, hvor vidt Sydfyn faktisk bliver udnævnt til UNESCO Global Geopark.

Jeg er på 99 %. Så jeg er meget optimistisk. Og jeg kan se, at sekretariatet i Paris (for UNESCOs Geoparker, red.) og Geopark netværket tager det for givet, at vi bliver udpeget. De siger ikke hvis – men når vi bliver udpeget.

Storpolitik – en mulig joker

Grunden, til at Geopark sekretariatet i Svendborg alligevel tøver lidt med den sidste ene procent, er, at der kan være en storpolitisk joker i spil. Under Trump, trak USA sig ud af UNESCO samarbejdet, og i tiden indtil Biden fik USA med igen, har Kina opnået at positionere sig med betydelig vægt i UNESCO.

Det kan ikke udelukkes, at der sker noget, der gør, at tingene bliver udsat. Hvis man er meget uheldig, kan selve mødet i Paris bryde sammen, frygter Rasmus Casper, men tilføjer, at de håber og forventer, at udnævnelsen kommer i hus.

Det er på UNESCOs bestyrelsesmøde i Paris, som efter al sandsynlighed afholdes i slutningen af marts, at den officielle udnævnelse skal finde sted.

Geopark dage – en tilbagevendende begivenhed

I den optimistiske ånd er der derfor også forberedelser i gang for at markere den store begivenhed, som de fleste tror og håber på. I Kristi Himmelfartsdagene i år skal der for første gang skydes en ny tradition i gang: Geopark dage.

Geopark Det Sydfynske Øhav opfordrer foreninger, aktører og virksomheder på Sydfyn til at skabe events, aktiviteter og begivenheder, som en del af Geopark dagene. Her er Geoparkens faste partnere naturlige aktører, men også andre, der vil bakke op om Geoparkens formål, er velkommen. Aktiviteterne skal støtte Geopark Det Sydfynske Øhavs formål indenfor Geologi og Natur, Aktivt Udeliv, Forskning, Kultur, Undervisning og Geoturisme, men ellers må fantasien gerne sættes fri.

Vi kommer på verdenskortet, som UNESCO område. Det er en stor ting, som der er arbejdet hårdt for de sidste 5 år. Det skal markeres og fejres.

Rasmus Casper fortæller videre, at Geoparken, som strækker sig over fire kommuner, Svendborg, Fåborg-Midtfyn, Langeland og Ærø, er summen af mange aktiviteter, der sker i hele området. Derfor er konceptet for Geopark dagene decentralt og vil med fokus på Geoparkens projektområder blive afholdt rundt omkring på hele Sydfyn af partnere og andre, der gerne vil byde ind med tiltag.

Udnævnelsen skal dermed skyde den nye og årligt tilbagevendende tradition for Geopark dage i gang, der i fremtiden skal understøtte hele områdets nye identitet som UNESCO Global Geopark.

Vil du være med til at fejre Geopark Det Sydfynske Øhavs UNESCO udnævnelse i Kristi himmelfartsweekenden den 9.-12. maj?

Geopark Det Sydfynske Øhav opfordrer alle, med ideer til aktiviteter, til at henvende sig til sekretariatet i Svendborg ved at søge om deltagelse via hjemmesiden: https://www.geoparkoehavet.dk/geopark-dage