Skip to main content
26. oktober 2023

Langeland Museum når nye dybder

Selv om man er et lille museum i et tyndt befolket turistområde, kan man godt have mange opgaver, store samlinger og unikke ansvarsområder.

Af: Isabella Ravn | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA LANGELAND MUSEUM

Selv om man er et lille museum i et tyndt befolket turistområde, kan man godt have mange opgaver, store samlinger og unikke ansvarsområder. Og det har Langelands Museum! Men det stiller krav til dagligdagen, og derfor er dele af personalet sendt på uddannelse i udlandet!

I det forgangne år og i de kommende år står Langelands Museum over for nogle store opgaver under havoverfladen. Udvidelser af havne, nedlægning af kabler, unikke forskningsopgaver samt internationale projekter er blot nogle af de emner, som står på museets to-do-liste i denne tid. Af samme årsager har museet gennem de seneste år arbejdet målrettet på en opgradering af dets marinarkæologiske kapacitet.

Langelands Museum har i en årrække haft det marinarkæologiske ansvar for farvandene omkring Fyn samt den jyske østkyst fra grænsen og op til Vejle Fjord. Der kommer flere og flere myndighedsopgaver til søs, og der dukker nye spændende spor op fra vores fælles fortid. Skal vi kunne levere optimalt på såvel myndighedsopgaver som forskningsopgaver, skal vi kunne operere i hele ansvarsområdet. Derfor er museets marinarkæologer blevet sendt på videreuddannelse på Færøerne, fortæller museumsleder Peer Henrik Hansen.

Kort fortalt er museet i gang med at få efteruddannet dets arkæologiske personale, så de kan lave arbejde på havbunden med overfladeforsynet dykkerudstyr og dermed kan operere på nye og større dybder. Et internationalt projekt med amerikanske, tyske og britiske samarbejdspartnere har utilsigtet ført til, at museet akut har brug for at kunne arbejde på større dybder. Midt i det igangværende arbejde dukkede der pludselig spor op som indikerede, at der havde boet mennesker på netop dette sted for mange tusinde år siden – måske før den seneste istid.

Vi har både nogle spændende forskningsopgaver og nogle store forundersøgelser som starter i 2024. Vi skal blandt andet lave boreprøver ved Danmarks så vidt vides dybest liggende stenalderboplads, der befinder sig på 18 meters dybde. Vi har fået midler af Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS), så vi kan komme ud og fastslå omfanget af stenalderpladsen. I øjeblikket har vi knoglemateriale fra fisk, fugle og pattedyr til naturvidenskabelige analyser, og når de kommer tilbage, får vi svarene på hvilke dyr der har indgået i kosten på stenalderpladsen og hvor gammel den er, fortæller marinarkæolog Christian Heiberg Thomsen. Han glæder sig til for alvor at kunne bruge længere tid på havbunden og udforske sporene af de mennesker som boede i det sydfynske øhav, inden ismasserne smeltede og formede Danmark som vi kender det i dag.

 

Det er en stor forskningsopgave, som ligger forude. Den vil kræve fondsstøtte, for det er ikke alle museer med marinarkæologisk ansvar i Danmark som får økonomisk støtte til at udføre opgaven på vegne af staten. Vores museum er et af dem som ingen støtte får – derfor er vi afhængige af private fonde, udtaler museumsleder Peer Henrik Hansen. Han ser frem til den museumsreform, som regeringen med kulturminister Jakob Engel-Schmidt i spidsen har sat i gang, og håber på, at den vil råde bod på de økonomiske skævvridninger, der findes i dag.

FAKTA:

Udførelse af marinarkæologiske opgaver er indskrevet i museumsloven. De marinarkæologiske opgaver på vegne af staten varetages vest for Storebælt af det tværinstitutionelle samarbejde Marinarkæologi Vestdanmark (MAV), som ud over Langelands Museum også består af Moesgaard Museum, Nordjyllands Kystmuseum og Strandingsmuseet i Thorsminde. I Østdanmark varetages de af Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

To af museets marinarkæologer er blevet uddannet på Færøerne, så museet i fremtiden kan påtage sig større og mere krævende opgaver. Her ses de sammen med en kollega, som er på vej i dybet. Pressefoto: Langeland Museum