Skip to main content
6. oktober 2023

Lettelse i DIF: Skoler i Svendborg fortsætter med 6 timers idræt

Efter en dramatisk budgetproces har Børne-, unge- og uddannelsesudvalget i Svendborg Kommune fundet midler til at fortsætte skolens Idrætsskoler trods generelle besparelser i udvalget.

Af: Isabella Ravn | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA DANMARKS IDRÆTSFORBUND

Efter en dramatisk budgetproces har Børne-, unge- og uddannelsesudvalget i Svendborg Kommune fundet midler til at fortsætte skolens Idrætsskoler trods generelle besparelser i udvalget. Det vækker glæde i DIF, der ønsker modellen udrullet nationalt.

Indtil 11. time i budgetforhandlingerne så det ud til, at den storstilede idrætsindsats i Svendborg Kommune skulle skæres væk i kommunen på grund af generelle besparelser. Efter et langt udvalgsmøde lykkes det imidlertid at finde penge til at fortsætte indsatsen, hvor elever på alle byens skoler blandt andet har seks ugentlige idrætstimer.

Det vækker glæde hos Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Vi vil gerne rette en stor tak til Svendborg Kommune for at lytte til både de lokale, videnskaben og organisationer og finde økonomien i et svært år. Og selvfølgelig ikke mindst ønske et stort tillykke til eleverne på byens skoler, der fortsat kan gå hjem med sved på panden og smil på læben. Det er enormt vigtigt med kommunale fyrtårne til at vise vejen i en tid, hvor udviklingen desværre går den forkerte vej for børn og unges sundhed og trivsel, siger Frans Hammer, næstformand i DIF og ansvarlig for børne- og ungeområdet.

National model

Med inspiration fra Svendborgprojektet har DIF sammen med Team Danmark og VIA University College startet Idrætsskoler rundt i landet, og forhåbningen er, at det i sidste ende kan inspirere til en national model, hvor idræt og bevægelse bliver mere central i Folkeskolen.

Tiden kalder i høj grad på mere idræt og bevægelse, ikke mindre. Derfor vil vi anbefale, at man benytter erfaringerne fra idrætsskoler i blandt andet Svendborg til at rulle ud nationalt. Det vil styrke lighed i sundhed og forhåbentlig give smage på mere idræt efter skoletid for de børn og unge, der ellers ikke har prøvet kræfter med idrætsforeningerne, siger Frans Hammer.

Politikerne på Christiansborg starter i efteråret forhandlinger om fremtidens folkeskole.

 

Fakta om Svendborgprojektet:
  • Siden 2008 har skolerne i Svendborg blandt andet haft 6 ugentlige idrætstimer og prioriteret opkvalificering af lærere i krop og bevægelse.
  • SDU har fulgt projektet siden starten, hvilket har resulteret i ét af verdens mest omfattende studier af idræt og bevægelse.
  • Indsatsen har halveret andelen af overvægtige børn og unge.
  • Og det har styrket både motorik, indlæringsevne og trivsel.
Fakta om bevægelse blandt børn og unge:
  • 27-33 pct. af de danske børn og unge lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om én times bevægelse dagligt (Active Healthy Kids 2022).
  • Det gælder for 33 procent af drenge og 19 procent af piger.
  • Samtidig viser undersøgelsen en stor social slagside, hvor børn i lavere socialgrupper er markant mindre aktive.
  • Under halvdelen af landets folkeskoler vurderer, at de overholder lovkravet om 45 minutters bevægelse i skoledagen, og andelen er faldende (Dansk Skoleidræt)