Skip to main content
7. februar 2024

Nu kommer støjskærmen langs Sundbrovej i Svendborg

Vejdirektoratet går i slutningen af februar i gang med at rydde arealerne langs Rute 9 Sundbrovej i Svendborg for beplantning, så arbejdet med at sætte støjskærme op kan komme i gang i slutningen af marts.

Af: Vejdirektoratet | Foto: Ritzau / Vejdirektoratet
PRESSEMEDDELELSE

For at mindske støjgenerne for boligområderne øst og vest for Rute 9 Sundbrovej i Svendborg går Vejdirektoratet snart i gang med at sætte støjskærme op. Der kommer 990 meter støjskærm op på vestsiden og 210 meter støjskærm på østsiden.

Vores entreprenør går i gang i slutningen af februar med at rydde arealerne for buske og træer og rette arealerne til, så de er klar til at sætte fundamenter og søjler til støjskærmene i slutningen af marts, siger Claus Risgaard Frostholm, projektleder i Vejdirektoratet.

Støjskærmen bliver 4 meter høj, og det er Vejdirektoratets forventning, at den vil reducere støjen mærkbart (med mere end 3 dB) for 44 boliger. Af dem vil 15 boliger få en markant reduktion af støjen på mere end 6 dB.

Støjskærmen i Svendborg kommer til at bestå af i alt fire separate skærme – de tre af skærmene kommer til at stå i vestsiden. I vestsiden starter skærmene i syd umiddelbart før broen, som går over Johannes Jørgensens Vej, og slutter i nord lige efter vejen går under Faaborgvej.

Støjskærmen i østsiden starter i den sydlige ende i en skråning, umiddelbart efter stibroen ved Gyldenbjergvej, og bliver placeret langs vejen bag et fremtidigt autoværn.

Gener af anlægsarbejdet

Naboerne vil i perioder kunne opleve støj fra maskiner, som arbejder på stedet.

Støjskærmene vil på dele af strækningen blive bygget fra nabosiden, mens andre strækninger bliver bygget fra vejsiden.

Anlægsarbejdet på Sundbrovej vil give gener for trafikanter, og specielt i myldretiden må trafikanterne væbne sig med tålmodighed, fordi der forventes kødannelse. I de perioder, hvor der bliver arbejdet fra vejsiden, er det nødvendigt med indsnævring til et spor på Sundbrovej i begge retninger.

Når entreprenøren skal sætte støjskærmen op ved tilslutningsanlægget ved Johannes Jørgensen Vej (Svendborg C), vil ramperne blive spærret, og der vil være skiltet omkørselsruter. Der vil være en periode med spærring af frakørslen fra nord til Johannes Jørgensens Vej (Svendborg C) og ligeledes vil tilkørslen mod nord være spærret i en anden periode. Disse spærringer vil blive meldt ud af Vejdirektoratet.

Det er Vejdirektoratets forventning, at støjskærmen er færdigetableret med udgangen af juni 2024.

Saferoad Danmark er entreprenør på opgaven.