Skip to main content
29. marts 2023

Nye tal: Flere medlemmer i idrætsforeningerne i Svendborg Kommune

Idrætsforeningerne i DGI og DIF i Svendborg Kommune gik frem med 710 medlemmer i 2022 svarende til en stigning på 2,4%.

Af: Isabella Ravn | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA DGI

Idrætsforeningerne i DGI og DIF i Svendborg Kommune gik frem med 710 medlemmer i 2022 svarende til en stigning på 2,4%. På landsplan er der flere medlemmer i idrætsforeningerne end nogensinde før.

I to år stak coronapandemien en kæp i aktivitetshjulet, men i 2022 kom idrætsforeningerne for alvor tilbage. Også når det kom til antallet af medlemmer.

Faktisk kom foreningerne i DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) så stærkt tilbage, at de på landsplan nu har flere medlemmer end før coronapandemien. De netop offentliggjorte medlemstal for 2022 viser således, at idrætsforeningerne havde en samlet fremgang på 111.178 medlemmer i forhold til året før og dermed kom op på 2.339.954medlemmer – det højeste antal nogensinde.

Også i Svendborg Kommune var der i 2022 fremgang i idrætsforeningernes medlemstal. Stigningen lyder på 710 flere medlemmer, så der nu er 30.741 medlemmer i idrætsforeningerne.

Begejstrede formænd

I 2019 var der for første gang over 2,3 millioner medlemmer i idrætsforeningerne i DGI og DIF på landsplan. I coronaåret 2020 mistede foreningerne 90.000 medlemmer, mens det følgende år bød på en lille fremgang trods fortsatte restriktioner og flere nedlukninger. I 2022 blev tabte medlemmer så vundet tilbage – og endnu flere kom til.

Det er fantastisk dejligt at opleve, at foreningslivet og fællesskaberne buldrer frem til et rekordstort antal medlemmer i 2022” udtaler formand for DGI Fyn, Gitte Madsen og fortsætter: ”Den positive udvikling er for mig at se et klart tegn på vigtigheden, betydningen og relevansen af idrætsforeningernes tilbud om idræts-/motionsaktiviteter og stærke fællesskaber for alle aldre. Lokalt for Fyn og Øerne kan vi glæde os over en medlemsfremgang totalt på 4,5% med varierende udsving i de enkelte kommuner men alle med fremgang; – og selvfølgelig skal der lyde stor ros og tak til alle lederne, trænerne, instruktørerne og øvrige frivillige, der holder det unikke fynske foreningsliv flot kørende!

Det synspunkt deler DIF’s formand, Hans Natorp:

Det er en fantastisk udvikling og vidner om, at danskerne har savnet de gode idrætsfællesskaber. Ud over de mange uvurderlige frivillige skylder vi også en stor tak til kommunerne, der har støttet deres lokale foreninger gennem nogle svære år.

Visionsarbejdet fortsætter

Siden 2015 har DGI og DIF arbejdet sammen om ’Bevæg dig for livet-visionen’ med støtte fra Nordea-fonden og TrygFonden. Målet er, at Danmark er verdens mest idrætsaktive nation, og at flest mulige borgere motionerer.

Her har ’Bevæg dig for livet’ blandt andet nytænkt en række idræts- og motionsaktiviteter og skabt koncepter som ’Fodboldfitness’, ’Five-a-side Håndbold’ og ’Voksenfjer’, der gør det nemmere for alle at være med. Derudover er der iværksat en lang række indsatser i de såkaldte visionskommuner, hvor der bl.a. er fokus på aktive fællesskaber for unge under uddannelse, på tiltag for langtidsledige og socialt udsatte, på motionstilbud for ældre og meget mere.

Samarbejdet med kommuner, idrætsforeninger og andre partnere fortsætter, og DIF og DGI vil skubbe på for at få endnu flere med i foreningernes fællesskaber. Foreløbigt er der glæde over den flotte fremgang i 2022, hvor idrætter som fitness og svømning var med til at trække den samlede medlemsfremgang op.

Fakta om medlemstal

Det samlede medlemstal for idrætsforeningerne i DGI og DIF på 2.339.954 unikke medlemmer er renset for, at flere idrætsforeninger/klubber er medlemmer af begge organisationer. Tallet er for kalenderåret 2022, og et medlem tæller med i statistikken, når der er tale om et medlemskab i mindst tre måneder af året.

www.dif.dk/medlemstal kan du se tallene for de to organisationer og dykke dybere ned i DIF’s tal.

www.dgi.dk/medlemstal kan du se tallene for de to organisationer og dykke dybere ned i DGI’s tal.

I Svendborg Kommune var der i 2022 fremgang i idrætsforeningernes medlemstal. Pressefoto: DGI.