Skip to main content
23. januar 2023

Nyuddannede inden for social- og sundhed får jobgaranti

Når social- og sundhedselever i Svendborg Kommune bliver færdiguddannede, får de garanti på et job inden for ældreområdet i mindst ét år

Af: Isabella Ravn | Foto:

Når studerende i Svendborg Kommune bliver færdiguddannede social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter, får de garanti på et job inden for ældreområdet i mindst ét år. Det har Kommunen besluttet for at trække flere til velfærdsfaget.

Der mangler hænder til bl.a. at tage sig af landets ældre, og derfor har Svendborg Kommune nu gjort det endnu mere attraktivt at søge mod velfærdsfaget. Senior- Social- og Sundhedsudvalget har besluttet, at alle Kommunens nyuddannede inden for social- og sundhedsfaget fra 2023 skal have lovning på et års arbejde inden for ældreområdet.

Jobgarantien skal ikke kun få flere til faget – det er også en fordel for de færdiguddannede, der hurtigt og nemt får kontakt til arbejdsmarkedet. Derudover får de opbygget relevant erhvervserfaring, som vil komme dem til gavn i deres videre karriere.

For få studerende

Det er en landsdækkende udfordring, at det er svært at rekruttere nok elever til velfærdsuddannelserne. Dog ser det for tiden lyst ud i Svendborg Kommune, hvor alle pladserne til det næste hold social- og sundhedsassistenter er fyldt op.

Jobgarantien er ikke det eneste initiativ, Kommunen tager for at komme rekrutteringsudfordringerne til livs. Fremover vil der også laves flere ungeindsatser for at trække studerende til uddannelserne, ligesom der vil være et styrket samarbejde med Jobcentret om et evt. brancheskift mod velfærdsområdet.