Skip to main content
12. december 2023

På Langeland står mange unge mellem 25 og 29 år uden job og uddannelse

20,6 procent af de 25-29-årige i Langeland Kommune er hverken i arbejde eller i gang med en uddannelse, viser analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE). På landsplan er andelen 8,6 procent, mens andelen er lavest i Frederiksberg Kommune med 4,7 procent.

Af: AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd | Foto: Unsplash
Pressemeddelelse

30.000 ufaglærte unge mellem 25 og 29 år er ikke i gang med en uddannelse og har ikke noget arbejde. Men tallet dækket over store kommunale forskelle.

Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.

Kommunerne Langeland (20,6 procent), Lolland (17,4 procent) og Tønder (15,9 procent) er de tre kommuner med de største andele af ufaglærte 25-29-årige, der hverken er i arbejde eller i gang med en uddannelse.

På landsplan er 8,6 procent af de 25-29-årige hverken i arbejde eller i gang med en uddannelse.

I den anden ende af skalaen ligger kommunerne Frederiksberg (4,7 procent), København (5,4 procent) og Aarhus (5,6 procent).

Det er bekymrende, at så mange unge er parkeret på sidelinjen. På sigt kan det blive et stort problem for den enkelte, der ikke bliver en del af arbejdsmarkedet, og det vil øge de samfundsøkonomiske udgifter, siger Emilie Damm Klarskov, analysechef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Politikerne, embedsværket og kommunerne har stort fokus på de 43.000 unge uden job og uddannelse, der er mellem 15 og 24 år. Det er rigtig positivt. Men blandt de lidt ældre unge er der også en meget stor gruppe, der står udenfor. De bliver lidt glemt, siger Emilie Damm Klarskov.

Vi kan se, at kommunerne med mange 25-29-årige uden job og uddannelse, er kommuner, der også har mange voksne på overførselsindkomst og andre sociale problemer. Det tyder på strukturelle problemer, tilføjer Emilie Agner Damm.

Siden 2016 er der sket en lille stigning i antallet af unge 25-29-årige uden job og uddannelse. Analysen viser, at gruppen er vokset mest i kommunerne Langeland, Mariagerfjord og Tønder, hvor andelen af 25-29-årige uden job og uddannelse er steget med 3,8 procentpoint eller mere.

Udvid den kommunale ungeindsats

Det er bestemt fra Christiansborg, at alle kommuner skal have en kommunal ungeindsats målrettet unge under 25 år.

Ungeindsatsen indeholder blandt andet vejledning om valg af uddannelse og erhverv, ligesom alle unge skal have en plan for videre uddannelse, når de forlader grundskolen. Men ungeindsatsen gælder altså ikke for de 25-29-årige.

Kommunerne har ansvar for at hjælpe unge på vej mod uddannelse eller beskæftigelse, men ungeindsatsen er begrænset til de 15-24-årige. Vi foreslår, at man udvider den kommunale ungeindsats til også at gælde for de 25-29-årige, siger Emilie Damm Klarskov.

To ud af tre af de 25-29-årige uden job og uddannelse modtager en offentlig ydelse. Så gruppen er i høj grad allerede i kontakt med kommunerne, der dermed har en god indgang til at hjælpe dem. Men det kræver, at man investerer i indsatser, der virkelig rykker noget, afslutter Emilie Damm Klarskov.

Analysens hovedkonklusioner
  • Cirka 30.000 unge mellem 25 og 29 år har ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse og er heller ikke i gang med hverken uddannelse eller job. Det svarer til knap 9 procent af de 25-29-årige.
  • Siden 2016 er der sket en stigning på cirka 2.600 flere unge mellem 25 og 29 år, der er uden job og uddannelse, mens niveauet de seneste fem år er stagneret.
  • Udviklingen dækker over geografiske forskelle. Mens der er færrest 25-29-årige uden job og uddannelse i de største byer, er gruppen vokset i især mange jyske og fynske kommuner.
  • Værst har udviklingen været i kommunerne Langeland, Mariagerfjord og Tønder, hvor andelen af 25-29-årige uden job og uddannelse er steget hhv. 5,4, 4,0 og 3,8 procentpoint fra 2016 til 2022.
  • Omvendt er andelen af 25-29-årige uden job og uddannelse faldet med 4,7 procentpoint i vestegnskommunerne Høje-Taastrup og Albertslund og med 3,0 procentpoint i Ringsted.

Læs analysen her

Du kan også se et interaktivt Danmarkskort med alle kommunerne, hvor du kan se, hvordan tallene fordeler sig på landsplan, her.