Skip to main content
6. februar 2024

Salling Fondene donerer via føtex Svendborg 250.000 kroner til Tveds Uderum

I Tved kommer der snart til at være endnu mere liv, aktiviteter og fællesskab. Salling Fondene har nemlig via føtex Svendborg støttet Tveds Uderum med 250.000 kroner til et udendørs bevægelsesområde med et multifunktionelt træningsanlæg, som alle frit kan bruge.

Donation fra føtex og Salling Group til uderum
Af: Salling Group | Foto: Salling Group
PRESSEMEDDELELSE

Netværk, fællesskab og bevægelse er i fokus i Tveds Uderum, hvor Salling Fondene via en indstilling fra føtex Svendborg har doneret 250.000 kroner til etablering af et udendørs bevægelsesområde med et multifunktionelt træningsområde, som kan anvendes frit af alle.

Området skal placeres centralt i Tved ved skole, forsamlingshus, hallen og boldklubben, og det er for alle uanset alder og fysik med fokus på opvarmning, udstrækning og styrketræning. Det kan også danne ramme om børns leg og bevægelse – kun fantasien sætter grænser. Derudover kan man scanne QR-koder til podcasts om Tveds lokalhistorie, som man kan lytte til, enten når man bruger uderummet, eller hvis man går en tur rundt i Tved. De er blevet til i et samarbejde med Tved Lokalhistorisk Arkiv.

Donationen skaber glæde i Tveds Uderum

Det er den største donation, vi har fået, og vi er simpelthen så glade – det kan slet ikke beskrives. Vi har kæmpet for projektet længe, så det betyder meget for os, at det nu er lykkes. Det er fantastisk med denne lokale opbakning fra Salling Fondene via føtex, Svendborg. Uderummet er tænkt som et sted, hvor alle har mulighed for at bevæge sig, og jo flere muligheder vi får i området, jo flere vil forhåbentlig også bevæge sig. Tveds Uderum er ment som et samlingspunkt for alle byens borgere, og vi glæder os, til det står færdigt, siger Karen Ejerskov, formand for Tveds Uderum.

Det glæder også varehuschef i føtex Svendborg, Peter Lund Tørving, at donationen kan være med til at gøre en forskel for lokalområdet.

Det er et meget seriøst projekt, hvor ildsjæle arbejder for en god sag. Jeg er glad for, at vi kan støtte op om et fedt område fyldt med aktiviteter for alle aldre. Jeg synes også, det er en fantastisk idé at koble historien om området sammen med det at træne og bevæge sig. Det er en god måde at kombinere historie og bevægelse på, siger han.

Salling Fondene har i denne runde doneret i alt to millioner kroner til de otte projekter, der er indstillet via føtex-varehuse fordelt over det meste af landet. Det er et stort ønske for føtex at gøre en forskel for specielt børn og unge, og donationerne støtter lokale initiativer med fokus på fællesskab, nærvær og bevægelse, og som samtidig er med til at skabe trivsel i lokalsamfundet.

Ud af 45 forskellige indstillinger fra hele landet, er valget faldet på otte projekter, som har en stor bredde og rækkevidde. Af de otte projekter har Tveds Uderum altså fået støtte.

Salling Fondene donerer hvert år en del af overskuddet fra føtex og resten af Salling Group tilbage til det samfund, vi er en del af. I føtex lægger vi stor vægt på at være tæt på vores kunder lokalt. Vi er derfor meget glade for, at vi med de otte nye projekter rundt i landet kan være med til at gøre en forskel lokalt.

Efter indstilling fra føtex gennemføres projekterne via donationen fra Salling Fondene. Jeg er særligt glad for, at projekterne har fokus på at skabe gode rammer for aktiv livsstil, nærvær og lokalt fællesskab. Jeg er imponeret over alle de fantastiske ildsjæle, der er rundt i lokalsamfundene og som lægger et meget stort og dedikeret arbejde i at få gode projekter til at blive til virkelighed. Projekter, der er til glæde og gavn for mange mennesker. Det gør mig stolt, at vores varehuschefer meget engageret støtter op om de gode initiativer og tager en aktiv rolle i lokalsamfundet, siger direktør for føtex, Morten Møberg.

Fakta:

  • Siden 2018 har føtex indstillet en række lokale projekter, der primært støtter børn og unges bevægelse, nærvær og fællesskab, til donation fra Salling Fondene
  • Ansøgninger til projekterne kommer fra lokale foreninger samt borgere og er indsamlet via føtex-varehuse landet over
  • De enkelte føtex-varehuse udvælger og indstiller de projekter, som de forventer, vil gøre den største forskel for deres lokalområde
  • Donationerne i denne omgang er på mellem 217.000 og 300.000 kroner
  • Siden 2018 har Salling Fondene doneret 16 millioner kroner til 70 forskellige projekter, der har været indstillet via føtex
  • Det er Købmand Herman Sallings Mindefond, der har doneret 250.000 kroner til Tveds Uderum

 

Om Salling Fondene

Salling Fondene er eneejer af Salling Group, som driver bl.a. føtex, Bilka, Netto, Salling stormagasiner, BR, Carls jr., Starbucks og Skagenfood. Fondene har gennem mange år bidraget til en lang række nationale og lokale initiativer og projekter til glæde og gavn for mennesker i hele Danmark.

Samtidig har fondene givet en række store donationer til organisationer inden for blandt andet kultur, kirke, sport, forskning og andre almennyttige, almenvelgørende eller værdige formål.

Siden 2012 har Salling Fondene doneret over to milliarder kroner.

Salling Fondene består af to selvstændige fonde:

  • Købmand Herman Sallings Fond
  • Købmand Ferdinand Sallings Mindefond

Det er Købmand Herman Sallings Mindefond, der donerer til de otte projekter heriblandt altså det i Svendborg.

Dette er sket via indsamling af ansøgninger gennem de lokale føtex-varehuse rundt omkring i landet, som føtex herefter har indstillet til fondens bestyrelse.

Læs mere om Salling Fondene og de lokale donationer her: www.sallingfondene.dk/ansoening/lokale-donationer