Skip to main content
16. oktober 2023

SIND Ungdom får bevilling til at styrke fællesskaber for psykisk sårbare unge i Svendborg

SIND Ungdom har fået bevilling til at styrke fællesskaber for psykisk sårbare unge i fire kommuner: Esbjerg, Svendborg, Lyngby og Guldborgsund.

Af: Isabella Ravn | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA SIND UNGDOM

SIND Ungdom har fået bevilling til at styrke fællesskaber for psykisk sårbare unge i fire kommuner: Esbjerg, Svendborg, Lyngby og Guldborgsund.

SIND Ungdom har modtaget 304.760 kr. fra Spar Nord Fonden. Bevillingen går til at styrke SIND Ungdoms arbejde med at skabe trygge og inkluderende lokale fællesskaber for psykisk sårbare unge i de fire kommuner. Efter Corona-nedlukningen i 2020 har det været svært at tiltrække frivillige til fællesskaberne, og det har ligeledes været svært at få de unge deltagere tilbage i rytmen.

Med bevillingen kan SIND Ungdom få de fire lokale klubfællesskaber i Esbjerg, Svendborg, Lyngby og Guldborgsund til at blomstre igen og blive stabile tilbud til en målgruppe, der virkelig mangler adgang til tilgængelige og støttende ungefællesskaber, der kan hjælpe dem til at tage aktiv del i samfundets øvrige fællesskaber. Lige nu står 43.000 unge nemlig uden job og uddannelse, og psykisk sårbarhed spiller en væsentlig rolle i den sammenhæng (Arbejdernes Erhvervsråd, 2022).

I SIND Ungdoms klubfællesskaber arbejder de frivillige ud fra en inkluderende tilgang, hvor frivillige og unge er fælles om praktiske opgaver samt planlægning af aktiviteter.

En anonym ung fortæller:

Jeg vil gerne føle, at jeg hjælper, at jeg gør noget, at jeg ikke bare kommer og tager imod. Jeg har nogle ressourcer, jeg kan byde ind med. Jeg ville ikke kunne være rigtig frivillig, men jeg kan godt påtage mig en rolle og give mit bidrag på den måde. (Det siger de unge, Sind Ungdom 2022).

Forventningerne til projektet med Spar Nord Fonden er, at fællesskaberne ikke bare overlever, men at de udnytter deres fulde potentiale, så flere psykisk sårbare unge oplever at være en del af et fællesskab, hvor de kan føle sig mindre alene, opleve at være betydningsfulde for andre og få styrket deres selvværd og tro på fremtiden.

SIND Ungdom gør et vigtigt stykke arbejde for udsatte unge i vores samfund, og de formår på en rigtig fin måde at omsætte visioner til konkrete planer. Deres fokus er i høj grad på at tilbyde psykisk sårbare unge trygge fællesskaber, som de kan være en del af. Det vil vi i Spar Nord Fonden gerne bidrage til – ligesom vi gerne vil bakke op om arbejdet med at rekruttere frivillige til indsatsen, siger Bo Uggerhøj, der er fondsdirektør i Spar Nord Fonden.

Om SIND Ungdom:

SIND Ungdom er en social ungdomsorganisation, som arbejder for, at ingen unge i Danmark skal stå alene med psykisk sårbarhed. Gennem frivilligdrevne lokalafdelinger over hele landet skaber SIND Ungdom trygge og rummelige fællesskaber for psykisk sårbare unge. Det hjælper de unge til at bryde deres isolation og opleve, at de har noget at bidrage med. I fællesskaberne møder de unge forståelse for deres udfordringer, deltager i fælles aktiviteter og får nye venner. Gennem formidlingsaktiviteter arbejder SIND Ungdom også for at fremme forståelsen for psykisk sårbarhed og bryde tabu og tavshed om psykisk sårbarhed og psykisk sygdom blandt unge i Danmark.