Skip to main content
13. maj 2024

Studentereksamener er lige om hjørnet: Elever i Svendborg Kommune er pressede og bekymrede

I morgen d. 14. maj offentliggøres første del af de gymnasiale afgangseksamener, og dermed får eleverne at vide, hvad de skal forberede sig til. Samtidig viser undersøgelser, at 3. g-eleverne i Svendborg Kommune kæmper med oplevelser af pres og bekymring – men det er forskelligt fra skole til skole.

Af: Bonzer/MentorDanmark | Foto: Bonzer/MentorDanmark
Pressemeddelelse

Hvert år trækkes der en række vilkårlige fag, som eleverne skal til afgangseksamen i. I år offentliggøres fagene d. 14. maj – i morgen – og herfra ved eleverne, hvad de skal læse op på.

Derfor går landets elever – og måske også forældre – en potentielt presset og bekymrende tid i møde. Og netop dét, at eleverne føler sig pressede og bekymrede, er noget, der også fremgår af Børne- og Undervisningsministeriets seneste undersøgelser om elevernes trivsel.

Tallene viser, at eleverne i Svendborg Kommune ofte kæmper med oplevelser af pres og bekymring – både generelt og i forhold til karakterer.

På tabellen nedenunder fremgår de forskellige gymnasier i Svendborg Kommune, og hvad trivselsmålingen for pres og bekymring er på de enkelte skoler. Målingen foregår på en skala fra 1-5, hvor 5 er et udtryk for, at eleverne sjældent oplever pres og bekymring – mens 1 er et udtryk for, at de ofte oplever det.

Institution
Trivselsmåling (pres og bekymringer)

HF & VUC FYN Svendborg: 2.6

Skolerne i Oure – Sport & Performance: 2.6

Svendborg Erhvervsskole & -Gymnasier, Skovsbovej (HHX): 2.6

Svendborg Erhvervsskole & -Gymnasier, Skovsbovej (HTX): 2.5

Svendborg Gymnasium (STX): 2.5

Svendborg Gymnasium (HF): 2.6

Eksamensekspert: Den gode eksamensforberedelse er nøglen til en god oplevelse

Når data peger på, at eleverne føler sig pressede og bekymrede, er det vigtigt at sørge for gode succesoplevelser, der kan bane vejen for elevens videre færd i livet, mener eksamensekspert:

Den gode eksamensoplevelse – særligt her som afslutning på den gymnasiale uddannelse – kan på mange måder være med til at bane vejen for elevens videre færd i livet. Derfor kan det være godt givet ud at fokusere på den gode eksamensforberedelse, så eleven netop får en god oplevelse med processen, siger Nicklas Kany, grundlægger af lektiehjælpsvirksomheden MentorDanmark, der har hjulpet tusindvis af elever gennem eksamensperioder.

Hos MentorDanmark er det særligt omkring eksamensperioder, at de får henvendelser fra pressede og bekymrede elever, der søger eksamenshjælp.

En af vores vigtigste opgaver i MentorDanmark er at skabe succesoplevelser for elever. Her lægger vi i højere grad fokusset på at skabe en god og tryg oplevelse med selve forberedelsen, så eleven er bedst muligt rustet til at gå til eksamen. Herefter følger de gode karakterer som et naturligt resultat af den gode proces, forklarer Nicklas og tilføjer:

På den måde har vi gjort vores for, at eleven er bedst muligt klædt på til at drage ud i verden og bygge videre på deres studier, karrierer og kompetencer – forhåbentligt uden for mange oplevelser af pres og bekymring, afslutter han.

Læs mere om MentorDanmarks eksamenshjælp her.