Skip to main content
16. november 2023

Svendborg Kommune: Her er fraværet i folkeskolen over gennemsnittet

Svendborg Kommune er blandt de kommuner i landet, hvor det gennemsnitlige fravær har været højest i skoleåret 2022/2023.

Af: MentorDanmark | Foto: Pexels
PRESSEMEDDELELSE

I Svendborg Kommune er det gennemsnitlige fravær på 9,2% i kommunens folkeskoler. Det betyder, at Svendborg Kommune er blandt de kommuner i landet, hvor det gennemsnitlige fravær har været højest i skoleåret 2022/2023.

De nyeste tal fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at det gennemsnitlige fravær i folkeskolen i skoleåret 2022/2023 lå på 7,2%. Det er et fald på 0,9 procentpoint i forhold til året forinden, men stadig langt over de niveauer vi så før Corona-pandemien, hvor den gennemsnitlige fraværsprocent lå mellem 5-6 procent.

Se kortet: Overblik over de kommunale fraværs-gennemsnit i folkeskolen

Toppen og bunden af listen

I den seneste opgørelse over fraværsprocenter i danske folkeskoler, fremstår visse kommuner som særligt bemærkelsesværdige. I den ene ende af spektret har vi Læsø, som med en fraværsprocent på kun 0,3% indtager førstepladsen for lavest fravær. Andre kommuner, der følger efter med lave fraværsprocenter, er bl.a. Lemvig, Odder, Herning og Solrød – alle med en gennemsnitlig fraværsprocent mellem 5,0% og 5,7%.

I modsætning til disse kommuner er Lolland den kommune med det højeste registrerede gennemsnitlige fravær på 10,2%. Tæt på dette niveau finder vi Odsherred, Samsø, Gribskov og Sorø, med fraværsprocenter mellem 9,2% og 9,9%. Og Svendborg Kommune ligger også højt på listen med 9,2%

Fravær er mere end tal på et stykke papir

Skolefravær er et komplekst problem, der kan være dybt forankret i en række forskellige årsager. Disse årsager kan spænde fra personlige og sociale udfordringer til specifikke læringsvanskeligheder. Forståelsen af disse bagvedliggende faktorer er afgørende for effektivt at kunne adressere og mindske fravær, mener Danmarks største lektiehjælpsvirksomhed MentorDanmark.

Fraværet i skolen er mere end blot tal på et papir – det er ofte et spejl af elevernes trivsel og engagement. Hos MentorDanmark forstår vi, at når en elev ofte er fraværende, kan det være et tegn på, at de kæmper med udfordringer, som kan være både faglige og sociale. Vores erfaring viser, at trivsel og personlig motivation er afgørende for, at eleverne deltager aktivt og opnår deres fulde potentiale. Derfor lægger vi vægt på at bygge relationer, der understøtter elevernes trivsel og giver dem modet og viljen til at engagere sig endnu mere i deres skoleliv. Vi tror på, at en positiv og støttende skoleoplevelse kan forvandle fravær til tilstedeværelse og bidrage til, at skoletiden bliver en berigende og udviklende periode i en ungs liv, siger Nicklas Kany, direktør i MentorDanmark.

Om datagrundlaget

I artiklen her er der taget udgangspunkt i tal fra Børne- og Undervisningsministeriets statistik om elevfravær. Det er som sagt udelukkende folkeskoler, der er blevet kigget på i artiklens opgørelse over gennemsnitskarakterer – og udelukkende i skoleåret 2022/2023.