Skip to main content
25. januar 2023

Svendborg Kommune modtager 7,6 millioner til kystsikring

Svendborg skal sikres mod stormflod og højvande, og har derfor fået del i den statslige pulje på i alt 150 millioner kroner.

Af: Viktor Bork | Foto:

Svendborg skal sikres mod stormflod og højvande, og har derfor fået del i den statslige pulje på i alt 150 millioner kroner. Svendborg Kommune har modtaget 7,6 millioner af disse, men kommunalbestyrelsen skal stadig beslutte, om de vil finansiere de resterende 75 procent af projektet selv.

Mange af landets kommuner havde gerne set, at nogle af millionerne fra den statslige pulje var røget deres vej. Svendborg Kommune er dog en af de ti heldige kommuner, der kan se frem til en pose penge til at sikre kysten ved Søndre Havn.

De 7,6 millioner som Svendborg Kommune har fået finansieret af staten til projektet, rækker dog ikke alene til at kystsikre havnen. Svendborg Kommune skal nemlig finansiere de resterende 75 procent af projektet selv.

Senest den 1. marts skal kommunalbestyrelsen have truffet en endelig beslutning, hvorvidt de vil takke ja til tilbuddet og eventuelt, hvordan projektet skal realiseres og finansieres.

Kystsikringsprojektet hører ind under Blå Kant, der er Svendborg Kommunes plan for udviklingen af Svendborg Havn. I den forbindelse skal kystens sikres mod forhøjet vandstand ved at lave nogle praktiske løsninger som spunssider og broer.