Skip to main content
26. juni 2023

Svendborgsundbroens beton trænger til vedligehold

Efter sommerferien begynder arbejdet med at reparere betonen på Svendborgsundbroen. Arbejdet får betydning for trafikken på broen.

Af: Isabella Ravn | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA VEJDIREKTORATET

Efter sommerferien begynder Vejdirektoratet arbejdet med at reparere betonen på Svendborgsundbroen. Arbejdet får betydning for trafikken på broen.

Svendborgsundbroen har knap 57 år bag sig siden indvielsen i 1966, og betonen trænger flere steder til en kærlig hånd for at kunne holde mange år endnu. Derfor går Vejdirektoratet efter sommerferien i gang med at reparere betonen både udvendigt og indvendigt på brokassen, som bærer vejbaner og cykelstier.

Arbejdet er inddelt i to etaper.

Etape 1

Fra 1. august til 1. september arbejder Vejdirektoratets entreprenør kun på ydersiden af broen. Arbejdet betyder en let afspærring på broen. Der vil fortsat være et kørespor i hver retning, men det nordlige fortov (for fodgængere og cyklister, knallerter) bliver lukket. Det andet fortov er bredt nok til at fungere som en dobbeltrettet sti.

Etape 2

Fra 1. september til årets udgang reparerer entreprenørens mandskab også beton inde i broen. Den eneste mulighed for at komme ind i broen er gennem mandehullerne, som er placeret i kørebanen Der vil derfor blive der sat betonautoværn op på broen, og vejbanerne bliver indsnævret. Der vil dog fortsat være et farbart spor i hver retning, samt én farbar dobbeltrettet sti til fodgængere, cyklister og knallerter.

Støj fra arbejdet

En del af arbejdet med at reparere betonen på Svendborgsundbroen vil støje og være hørbart for en række af de omkringboende borgere. Specielt kan de udvendige arbejder, som laves fra lifte, der enten holder oppe på broen eller står på jorden under broen, give støjgener.

Når der arbejdes på den del af broen, som går over Svendborgbanen, skal dette udføres om natten af hensyn til togdriften. Arbejdet kan give natlige gener på grund af støj. Øvrigt arbejde udføres i dagtimerne.

Arbejderne over Svendborgbanen udføres i perioden uge 43 og 44 i tidsrummet 00:00 til 04:00. Dog vil der i dagene fra og med d. 26.10.23 til og med d. 31.10.23 udføres arbejder i tidsrummet 22:20 til 04:20.

Arbejderne fra lifte kan desuden give anledning til, at bevoksning tæt ved broen skal beskæres for at gøre plads til liften. De berørte lodsejere vil blive kontaktet direkte af Vejdirektoratet.

Efter en pause hen over vinteren genoptager entreprenøren arbejdet i 2024. Vejdirektoratet melder tidspunktet ud i god tid, inden arbejdet begynder.

Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte give for trafikanterne og de omkringboende borgere.

På Vejdirektoratets trafikkort kan man altid holde sig opdateret om den aktuelle situation på statsvejene og få viden om restriktioner for trafikken, konkrete vejarbejder og øvrige trafikmeldinger.

Læs mere på Trafikinfo.dk