Skip to main content
20. juni 2024

Talstærkt fremmøde til borgermøde om udvidelse af A9

Tåsingehallen var i går aftes, den 19. juni kl. 17, fyldt med interesserede, der var mødt op for at deltage i det indledende borgermøde om udvidelse af hovedvej A9 hen over Tåsinge. Projektet, som vil strække sig over to år, skal undersøge de miljømæssige konsekvenser af en omfartsvej om Bregninge og Lundby samt en udvidelse til motortrafikvej.

Af: Helle Fog | Foto: Helle Fog

I går aftes blev der afholdt et borgermøde i Tåsingehallen, hvor Vejdirektoratet indledte en toårig proces, der skal undersøge muligheden for at udvide hovedvej A9 hen over Tåsinge på strækningen fra Vindeby til Siødæmningen.

Motortrafikvej på Tåsinge

Afdelingsleder hos Vejdirektoratet, Karsten Kirk Larsen, åbnede mødet, mens projektlederne Niels Fejer Christiansen og Kara Vanggård Hjortlund præsenterede det omfattende arbejde, der ligger foran dem. Projektet skal belyse de miljømæssige konsekvenser for både mennesker og samfund, natur og biodiversitet samt vand og jord af den rute, der allerede blev beskrevet i en forundersøgelse af projektet i 2011.

I 2026 forventes resultaterne at blive afleveret til politikerne på Christiansborg, der skal tage stilling til, om projektet skal realiseres. Projektets mål er at skabe en omfartsvej om Bregninge og Lundby og at opgradere A9 til en motortrafikvej for at forbedre trafikafviklingen.

Støj og trafikale gener på den nuværende hovedvej

Baggrunden for projektet er, at trafikmængden på hovedvej A9 er steget til over 12.000 biler dagligt, hvilket har medført store gener for trafikafviklingen og beboerne langs Sundbrovej, som A9 hedder på strækningen. Fremkommeligheden er blevet betydeligt begrænset, og støjgenerne er blevet en alvorlig belastning for dem, der bor langs vejen.

Med beboelse langs store dele af strækningen, samt for Bregninge og Lundby, er det blevet nødvendigt at finde løsninger, der kan afhjælpe de trafikale udfordringer og reducere støjbelastningen. Der vil blive arbejdet på, at en eventuel ny rute skal leve op til miljømæssige krav samtidig med, at den skal afhjælpe problemerne på den gamle strækning.

Borgmester Bo Hansen: Dårlig timing

Borgmester Bo Hansen deltog også i mødet og kommenterede prioriteringen af projektet. Han undrede sig over, at udvidelsen af A9 nu bliver prioriteret over løsningen af de flaskehalse, der jævnligt opstår ved Langelandsbroen og Svendborgsundbroen. Borgmesteren pointerede, at problemerne ved broerne er presserende og kræver opmærksomhed. Ikke desto mindre erkendte han også nødvendigheden af at tage hånd om de stigende trafikmængder på Tåsinge.

Et tidligere forslag vedr. A9, der blev fremlagt i samarbejde med Langeland og Lolland i 2009 fremlagde dengang en mere helhedsorienteret løsning. 2009 projektet ”Fra omvej til smutvej” bragte hele regionens infrastrukturelle udfordringer i spil med en rute fra Svendborg til Lolland. Ifølge Karsten Kirk Larsen fra Vejdirektoratet får de dog generelt overdraget projekter i små bidder, og det er hans erfaring, at der hverken er kutyme i systemerne eller i det politiske lag til helhedsorienterede løsninger. Et vilkår de var blevet vant til at arbejde ud fra.

Høringsfrist den 27. juni 2024

Vejdirektoratet opfordrer til at kontakte dem med alle relevante kommentarer, bidrag, bekymringer og gode ideer inden den 27. juni, så informationerne kan indgå i arbejdet. Der er oprettet en hjemmeside om projektet, hvor man løbende kan følge med i processen, og her kan man også kontakte projektlederne og medarbejderne hos Vejdirektoratet.

I går aftes blev der afholdt et borgermøde i Tåsingehallen, hvor Vejdirektoratet indledte en toårig proces, der skal undersøge muligheden for at udvide hovedvej A9 hen over Tåsinge på strækningen fra Vindeby til Siødæmningen. Fotos: Helle Fog