Skip to main content
13. november 2023

Tobaksladen i Tranekær får nyt liv

Takket være en stor donation bliver det nu muligt for Langelands Museum at få lagt nyt tag på den unikke tobakslade på Nordlangeland.

Af: Langeland Museum | Foto: Langeland Museum
PRESSEMEDDELELSE

Med en donation på 123.000 kr. fra Halbergs Familiefond er der udsigt til, at Tobaksladen allerede i begyndelsen af det nye år kan få nyt stråtag og igen stå som dengang, laden var aktiv. Trods sin lidt afsidesliggende placering vidner Tobaksladens gæstebog om, at der hvert år er mange som lægger vejen forbi den gamle bygning og bliver klogere på dengang, der her blev dyrket og tørret tobak.

Rygning er igennem de seneste år blevet en stadig mindre del af danskernes hverdag, og måske af samme årsag er der grund til at huske på tidligere tiders livsformer og hverdagsliv.

Selv om rygning er politisk ukorrekt i dagens Danmark, er det stadig en vigtig del af vores fælles kulturarv, og hvis ikke museerne skulle være med til at bevare og fortælle den del af vores fælles fortid, hvem skulle så, spørger lederen af Langelands Museum, Peer Henrik Hansen, og fortsætter:

Når Tobaksladen i mere end 30 år har været en integreret del af museets formidling, skyldes det blandt andet tobaksladens unikke historie og kulturhistoriske værdi. Som bygning er den en af de få tilbageværende i Danmark, og i takt med at rygning bliver gradvist mindre almindeligt, vokser behovet for den fortælling og udsagnskraft som bygningen har.

Omkring 1942 blev laden opført til tørring af tobaksblade, som blev dyrket på ejendommen, og er således et fysisk levn fra besættelsesårenes mangelsamfund. Denne relativt unikke bygning er i dag en del af Langelands Museums portefølje og så vidt vides en af de få tilbageværende tobakslader, som blev opført under krigen.

Bygningen blev restaureret i 1991, og siden da har Langelands Museum passet, plejet og vedligeholdt bygningen så godt som det nu var muligt.

Med besøget fra Ann-Julie Halberg og Annette Hedgaard Boye fra Halbergs Familiefond og den økonomiske støtte har Langelands Museum nu fået mulighed for at restaurere bygningen igen og bringe den sikkert videre mod historier om dengang rygning og tobak var en del af hverdagen.

Halbergs familiefond besøger Langelands Museum – fra venstre ses museets forvalter Jacob Bech Nielsen, Ann-Julie Halberg fra fonden samt museets leder Peer Henrik Hansen. Pressefoto: Langeland Museum